....ทุกคนเกิดมาต้องมีปัญหา แต่ทุกปัญหาต้องมีทางแก้.....